ตู้สาขา PBX และ Cloud PBX คืออะไร

ทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ก็ใช้โทรศัพท์ภายในผ่านตู้สาขาโทรศัพท์(PBX) แบบเก่า ที่ซื้อมาใช้งาน ทั้งราคาแพง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เสีย ดูแลเองยาก เสียงไม่ชัด ข้อจำกัดในการงานที่ต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานเท่านั้นและค่าโทรที่มีราคาสูง

Cloud PBX คืออะไร

Cloud PBX คือ ตู้สาขาแบบเสมือนที่ทำงานอยู่บนคลาวน์ ลักษณะคล้าย Email ของ Gmail Hotmail ต่างๆที่เราไม่ต้องลงทุน แค่สมัครใช้บริการ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีตู้สาขาอีกต่อไปเพียงแค่ซื้อโทรศัพท์ IP Phone หรือ ติดตั้ง App บนมือถือ หรือ windows/mac ก็จะสามารถใช้โทรเข้าออกได้ทันที พร้อมเบอร์โทรที่ต้องการ รับบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ระบบทันทึกเสียง (Recoding)

ตู้สาขา PBX และ Cloud PBX แตกต่างกันอย่างไร?

 

ทำไมถึงควรใช้ Cloud PBX และ Cloud PBX ดีกว่ายังไง

Cloud PBX มีความน่าสนใจกว่าตู้สาขา PBX ในหลายด้าน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากขึ้น ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า: ในการติดตั้งตู้สาขา PBX ต้องใช้งบประมาณสูงกว่า Cloud PBX เนื่องจากต้องซื้ออุปกรณ์และติดตั้งที่สถานที่ ส่วน Cloud PBX สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และอัพเดทระบบ
  2. การให้บริการที่ยืดหยุ่น: Cloud PBX สามารถใช้งานได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ได้ทั้งในสถานที่ทำงานและภายนอกสถานที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานที่อยู่ห่างกัน
  3. การเข้าถึงความสะดวกสบาย: Cloud PBX สามารถเข้าถึงและจัดการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกเมื่อ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการระบบโทรศัพท์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเรียกช่างมาช่วย
  4. การอัพเดทระบบที่ต่อเนื่อง: ผู้ให้บริการ Cloud PBX มักจะทำการอัพเดทระบบให้เป็นประจำ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท์

ตู้สาขา PBX และ Cloud PBX แตกต่างกันอย่างไร?

โดยรวมแล้ว Cloud PBX มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากกว่าตู้สาขา PBX ในหลายด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า การเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดการระบบได้เอง ความเสถียรภาพสูง และการอัพเดทระบบให้โดยอัตโนมัติ

แต่ตู้สาขา PBX ยังคงมีความสำคัญในบางสถานที่ เช่น สำหรับองค์กรที่มีอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีการใช้งานโทรศัพท์แบบสแตนด์อโลน (analog) หรือสำหรับสถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้การเลือกใช้ระบบการสื่อสารต้องพิจารณาและเลือกตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการขององค์กร ดังนั้น การตัดสินใจเลือกใช้ Cloud PBX หรือตู้สาขา PBX ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณขององค์กรในแต่ละกรณี

 

ติดต่อเรา
Call : 02-460-9292 
Website : 
calloncloud.io 
Email : 
sales@calloncloud.io 
Line : 
@calloncloud  

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloud PBX จาก Call On Cloud สามารถติดต่อ ได้ที่เว็บไซต์ www.calloncloud.io  หรือโทร 02-460-9292  Line : @calloncloud  

สำหรับ P-Series (ในปีนี้ 2023): WhatsApp & SMS Messaging, Linkus SDK, IPv6 Support

สำหรับ P-Series (ในปีนี้ 2023): WhatsApp & SMS Messaging, Linkus SDK, IPv6 Support