16 ฟีเจอร์สำคัญ ยกระดับทีมขาย เพิ่มประสิทธิภาพและมัดใจลูกค้า

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันกันสูง ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จล้วนให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า Call Center จึงเปรียบเสมือนด่านหน้าที่สร้างความประทับใจและปิดการขาย บริษัท Call On Cloud ผู้เชี่ยวชาญด้าน...

Cloud PBX: พลิกโฉมระบบสื่อสาร ยกระดับธุรกิจในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันรุนแรง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงองค์กร ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จล้วนตระหนักดีถึงความสำคัญของระบบโทรศัพท์ที่ล้ำสมัย Cloud PBX หรือระบบโทรศัพท...

ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์: คืออะไร มีคุณสมบัติและประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ (Cloud Telephony)ใช้ Voice over IP (VoIP) เพื่อโทรออกโดยเชื่อมต่อเสียงของคุณกับอินเทอร์เน็ตระบบโทรศัพท์ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถโทรออกและรับสายเรียกเข้าจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเ...

Inbound Call Center: คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และจะเลือกได้อย่างไร

ศูนย์บริการขาเข้ามีมานานแล้ว และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับลูกค้าศูนย์บริการข้อมูลขาเข้าสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการตลาด การบริการลูกค้า การสนับสนุนทางเทคนิค และการ...

5 สิ่งที่ Cloud PBX สามารถช่วยแก้ปัญหาในองค์กรของคุณได้

ระบบโทรศัพท์ IP บนคลาวด์ (Cloud PBX) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ IP โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของตนเอง Cloud PBX มีจุดเด่นหลายประกา...

10 เหตุผลที่บริษัทควรเปลี่ยนมาใช้ Cloud PBX จาก Call On Cloud

ในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารมีความสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้น การใช้ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมที่ติดตั้งภายในองค์กรอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ Cloud PBX จึงกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับคว...

024305540
Line