9 เทรนด์ VoIP ที่น่าจับตามองในปี 2024

ตลาด VoIP ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าถึง 102.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569 ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้คือ ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ซอฟต์แวร์ Vo...

มีรายงานว่า ตลาด Cloud PBX ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ตลาด Cloud PBX ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามรายงานล่าสุด ขนาดตลาดมีมูลค่า 12,295.72 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะขยายตัวที่ CAGR 13.69% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์...

024305540
Line