มีรายงานว่า ตลาด Cloud PBX ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ตลาด Cloud PBX ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามรายงานล่าสุด ขนาดตลาดมีมูลค่า 12,295.72 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะขยายตัวที่ CAGR 13.69% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ซึ่งสูงถึง 26,550.07 ล้านเหรี...

024305540
Line