Responsive1

Who Are We?

CallOnCloud.io ให้บริการระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กร อาทิเช่น IP PBX, Cloud PBX และ อุปกรณ์ Network ต่างๆ โดยเรามีประสบการณ์ให้บริการกว่า 5 ปีในธุรกิจนี้ และบุคคลกรที่เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้บริการ ติดตั้ง ช่วยเหลือ และ สอนการใช้งาน

Our Service

Dealer

เราเป็นตัวแทนขายอุปกรณ์ VOIP อาทิ Yeastar, Yealink, Fanvil, TP-Link, Zyxel, D-Link และอีกมากมาย

IP PBX

รับติดตั้งและให้คำปรึกษา ระบบ IP PBX สำหรับองค์กรทุกขนาด

Cloud PBX

รับติดตั้งและให้คำปรึกษา พร้อมดูแลระบบให้ทำงานอยู่เสมอ ตลอด 24/7 ไม่มีวันหยุด

Help Desk

รับเรื่องปัญหา และให้คำปรึกษาการทำงานของระบบ

Partnership

Responsive1

About Company

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด (www.mailmaster.co.th) เป็นผู้จัดตั้งเว็บไซด์ CallOnCloud.io สำหรับให้บริการระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กรในรูปแบบ IP PBX, Cloud PBXโดยบริษัทเป็นตัวแทนจาก Yeastar, Yealink, Fanvil, TP-Link, Zyxel, D-Link, Piplink เป็นต้น

สำหรับ เมล มาสเตอร์นั้นเราให้บริการด้าน Cloud Email มีคู่ค้ากว่า 2000 องค์กร
(ค.ศ. 2022)

Trusted Customers

2,500+ Companies (2023)

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพร...
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ...
บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด บริษัท ไบรท์ ทีวี จำ...
บริษัท โคตรคูล จำกัด บริษัท โคตรคูล จำกัด...
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เมตะ คอร์ปอเร...
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) สถาบันการจัดการปัญญา...
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟ...
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทอร์น สตา...
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) บริษัท นครชัยแอร์ จำ...
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท แพทย์รังสิตเฮ...

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
www.thaivivat.co.th

ระบบอีเมลมีความปลอดภัยและมีความเสถียร
ในการใช้งานสามารถตรวจสอบได้ และมีการ
ให้บริการหลังการขายที่ใส่ใจและรวดเร็ว

รัชนี วงษ์กิจพัฒนา

Senior Manager


บริษัท อีซูซุ สุราษฎร์ธานี จำกัด
www.isuzu-tis.com

พื้นฐานที่สำคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กรขึ้นอยู่กับ “การสื่อสารที่ดี” อันจะมีผลให้ เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดี จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมาย ทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับจากการใช้ บริการอีเมลกับ Mail Master ตลอดมา

สุทธาศินี อาจณรงค์

Vice Manager


บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) www.muangthaicap.com

บริการดี แก้ไขปัญหาได้ดี การปรับเปลี่ยนเมล์เดิม
เป็นเมล์ใหม่ได้รวดเร็วดี แก้ปัญหาได้รวดเร็ว

วิโรจน์ ลอยทับเลิศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
เทคโนโลยี สารสนเทศ

024305540
Line